اعلام گزارش عملكرد سه ساله شركت جهان به بانك شهر

 

 

 آمار عملكرد سه ساله و دستاوردهاي شركت جهان طبق جدول درخواستي از دفتر مديريت محترم بانك شهر و مديريت محترم ارتباطات و روابط عمومي بانك ، تنظيم و ارسال گرديد . از جمله موارد مذكور در جدول اعلامي به بانك آمار كارسازي هاي انجام شده توسط اين شركت براي شهرداري تهران در سال 1395 بوده است . ( بهمن 95) 

آمادگي جهت انجام بهينه امور محوله با تأكيد بر پتانسيل هاي موجود

در گوشه اي از نامه سي و يكم نهج البلاغه خطاب به امام حسن مجتبي (ع) دو نكته مهم هست: يكي اين كه هيچكس بي عيب نيست و ديگر اين كه فرصتهاي از دست رفته نبايد مانع از پرداختن به آينده شود .

ادامه مطالب.....